fbpx

Av Steffen Andersen · 30. oktober 2019

FSC står for «Forest Stewardship Council®» og er en internasjonal non-profit organisasjon med en misjon om å ta vare på skoger for mange fremtidige generasjoner.

FSC ble grunnlagt i 1993, året etter Earth Summit konferansen i 1992, hvor deltagerne ikke klarte å komme til enighet om avskoging. En gruppe forretninger, miljøforkjempere og samfunnsledere gikk derfor sammen om å starte FSC organisasjonen.

Fra dag en har FSC hatt den samme visjonen om å sikre verdens skoger og grønne områder for fremtidige generasjoner. FSC jobber i mer enn 80 land rundt om i verden og det finnes over 200 millioner hektar skog som er FSC sertifisert.

Deres visjon er å sende et klart signal til verden om at det er mulig å møte etterspørselen for tre-produkter, uten å felle flere trær og skoger enn det blir plantet. At det med andre ord er mulig å drive en bærekraftig skogsdrift.

Vi er FSC-sertifisert under FSC® C132484, SCS-COC-005763-BC.

FSC Chain of Custody

For at virksomheter kan tilby FSC sertifiserte produkter må de først være en del av FSC sitt Chain of Custody program. Dette programmet er til for at forbrukere og andre kjøpere av forskjellige tre-produkter kan være sikre om at produktene de kjøper er FSC sertifisert.

FSC sørger for å sikre full gjennomsiktighet gjennom deres Chain of Custody prinsipp, som gjør det mulig som forbruker å se hvor produktene kommer fra og hvordan de har blitt produsert.

FSCs Chain of Custody holder oversikt over produkter gjennom hele prosessen fra skog til den endelige brukeren. For å holde denne oversikten bruker FSC tre forskjellige metoder, «Transfer system», «Percentage system» og «Credit sytem». Gjennom disse metodene kan de forsikre at alle produktene som er FSC sertifisert kan bevise at de når opp til de satte kravene.

Transfer System

Dette kontrolsystemet er det mest brukte og brukes for mange forbrukervarer som f-eks. melkekartonger, pappkrus og lignende papir produkter. Under dette systemet har alle i distribusjonskjeden muligheten til å kalle seg FSC-sertifisert når de blir godkjent av FSC, og kan deretter selge FSC-sertifiserte produkter. Vi i Limepack er for eksempel en del av dette systemet.  

Percentage System

Det prosentmessige system er primært benyttet av papirprodusenter, papirmøller og treprodusenter. Ved å bruke dette systemet må bedriftene følge med på og overvåke råvarene sine, og sørge for at materialene er minst 70% sertifiserte før de kan bruke FSC-etiketten.

Credit System

Dette systemet brukes av produsenter som lager produkter med FSC-etiketten «FSC mix». Dette skyldes av at materialet brukt til å produsere produktene har forskjellige typer FSC merker, men kan også være tilbakesendte papirprodukter eller andre tre produkter. Kredit systemet tillater altså produsenter å blande disse produktene, så lenge en stor del av dem kommer fra FSC sertifiserte trær – og produktene kan kun selges med «FSC mix» etiketten.

Understand the FSC label
© Limepack. Understand the FSC label

Hvorfor velge FSC produkter?

Det er mange grunner til at virksomheter tilbyr FSC sertifiserte produkter og benytter seg av FSC etiketten. Når man har FSC merket på produktet sitt er man med på å spre budskapet til FSC og være en del av deres visjon. Det sikrer at forbrukere kan sjekke hvor produktet de kjøper opprinnelig kommer fra.

FSC fokuserer ikke bare på at skogene blir bevart, men de er også opptatt av å beskytte rettighetene til beboere av skogene og sikre at skogbruket ikke kompromitterer deres evne til å leve i skogen. I slike tilfeller kan FSC beslutte å frede områder av en skog, hvis den har kulturell, religiøs eller en annen høy verdi for urbefolkninger.

FSC oppfordrer også til at skogeiere skal benytte seg av lokal arbeidskraft, så de kan være med på å sikre bedre forhold for lokalsamfunnet. Dette gir også lokalbefolkningen trening, sikkerhetsutstyr og generelt gode arbeidsforhold.

FSCs prinsipper

FSC har lagd 10 prinsipper rundt det de ser på som ansvarlig forvaltning av skog. For at et skogbruk skal bli sertifisert av FSC, må det overholde følgende prinsipper og regler.

Vi som virksomhet er godt informert om FSC sine regler og prinsipper, og vi samarbeider derfor med produsenter som kjøper sine papirprodukter fra FSC-sertifiserte virksomheter. Vi sørger også for at de produsentene som hevder at de er FSC-sertifisert oppholder disse prinsippene.

FSC vs almindelig papir produkter

FSC papir

FSC gir deg mange gode grunner til at du burde velge FSC-sertifiserte produkter. Noen av dem er:

Produktene kommer fra en fornybar ressurs og at skogbruket gjenplanter trærne kontinuerlig slik at de ikke feller flere trær enn er erstattet. I tillegg er tre fra FSC-sertifiserte skoger ansett for å ha mye bedre varmeisolasjonsegenskaper enn andre typer materialer, faktisk 5 ganger bedre enn sement, 10 ganger bedre enn murstein og 350 ganger bedre enn stål. Denne typen FSC-treverk er dermed perfekt for bygninger.

FSC-sertifikatet lar deg forsikre forbrukeren at når de kjøper et produkt så kommer det fra skog og skogbruk som blir ansvarlig kontrollert.

Vi i Limepack arbeider utelukkende med produsenter i EU, som gjør at mange av våre produsenter tilbyr FSC sertifisert materiale og vi kan lage, for eksempel, pappkrus med FSC mix-etiketten.  

FSC og FNs verdensmål

FNs verdensmål var skapt gjennom et samarbeid mellom flere nasjoner verden rundt, som ble enige om hvilke mål vi som nasjoner må oppnå innen 2030. Målene ble opprettet for å takle problemer rundt sosiale, økonomiske og klima- og miljøspørsmål.

FSC jobber også med noen av FNs verdensmål. Målene FSC jobber mot er i tråd med FNs globale mål og er spesielt relevante for mål 8 (anstendige arbeidsplasser og økonomisk vekst), 12 (ansvarlig forbruk og produksjon) og 15 (liv på land).

FSC jobber kontinuerlig med disse FN-målene ved å spre prinsippene om arbeidernes rettigheter, bærekraftig skogbruk og ved å ha gjort det mulig å sertifisere resirkulert papir.  

Ved å støtte FSC, støtter du også FNs verdensmål – dette er viktig ikke bare i forhold til ditt personlige ansvar, men det kan også få andre virksomheter og nasjoner engasjerer seg i kampen for verdensmålene.

Almindelig papir

Alminnelig papir produkter er lagd fra skogsplantasjer som kanskje lever opp til kravene fra FSC, men som ikke har dokumentert det godt nok. Produsentene og distributørene av ikke FSC-sertifisert papir produkter er ikke underlagt de samme kravene til rettigheter for ansatte, skogbruk og styrkningen av det lokale miljøet.

Både produsenter av FSC og ikke FSC papir kan produserte produkter laget av resirkulert papir.

Skog som ikke er FSC-sertifiserte, kontrolleres og dokumenteres ikke i samme grad som de med FSC sertifisering. Dette betyr at kvaliteten og sikkerhetstiltakene ikke blir kontrollert. For eksempel har regnskogen i Amazonas vært i brann flere ganger i løpet av 2000-årene, og dette hevdes at det kunne vært unngått om skogene var strengere regulert og kontrollert, gjennom for eksempel FSC-sertifisering.

Det finnes mange eksempler på hvordan FSC-sertifisering har positivt påvirket skogområder. Bolivia, for eksempel, har mer en to millioner hektar skog som er FSC sertifisert, noe som har hjulpet med å forbedre forholdet mellom skogbruket og den lokale befolkningen, og har fått arbeidsledigheten til å falle i nærområder rundt skogen. 

Content and Marketing Manager at Limepack

Alle blogginnlegg arrow_forward
Gå til Limepack
Følg oss på